Wyposażenie zakładu przemysłowego

Wyposażenie zakładu przemysłowego

Fabryka, miejsce produkcji oraz jego wyposażenie mają kluczowe znaczenie w wydajności, a także w dbaniu o bezpieczeństwo pracowników. Odpowiednio zaprojektowany budynek i właściwy dobór rozwiązań technologicznych wpływają znacząco na długość procesu produkcyjnego, ale też na ilość wypadków w pracy. Oto trzy najważniejsze czynniki, o których należy pamiętać przy projektowaniu zakładu produkcji.

Łatwa komunikacja w budynkach

Bardzo ważne są ścieżki komunikacyjne w pomieszczeniach oraz pomiędzy nimi. Łatwość poruszania się po fabryce oraz skrócenie czasu, w jakim możliwe jest dotarcie pracownika do poszczególnych pomieszczeń, będą miały wpływ na jego wydajność. Korytarze komunikacyjne powinny być oczyszczone z wszelkich przeszkód. Warto też planować stanowiska pracy w taki sposób, by osoby, które muszą przemieszczać się często między nimi, miały jak najkrótszą trasę do pokonania.

Jeżeli budynek ma więcej niż jeden poziom, a na wszystkich odbywają się procesy produkcyjne, w projekcie bryły musi znaleźć się miejsce na windy przemysłowe. Pozwolą one na bezpieczne poruszanie się i ułatwią transport materiałów między różnymi stanowiskami.

Pomiar niezbędnych parametrów

Każda fabryka potrzebuje odpowiednich maszyn produkcyjnych dostosowanych do procesu. Dbanie o ich dobry stan techniczny jest obowiązkiem, bo będzie miało wpływ nie tylko na samą produkcję, ale też na bezpieczeństwo ludzi.

Należy szczególnie przyjrzeć się maszynom, które pracują w ruchu, pod ciśnieniem albo w bardzo wysokich lub niskich temperaturach. Konieczne jest zainstalowanie odpowiednich przyrządów pomiarowych, takich jak barometry czy termometry przemysłowe. Pozwolą one ocenić, czy urządzenia pracują prawidłowo i przy parametrach dopuszczalnych przez ich producenta. Wszelkie odchylenia od normy powinny być rejestrowane i zgłaszane do działu utrzymania ruchu lub właściwego serwisu.

Inwestycja w technologię

Dobry zakład produkcyjny to taki, który jest wydajny w swojej pracy, bezpieczny dla pracowników i wykorzystuje najbardziej aktualne rozwiązania technologiczne. Właściciel powinien kontrolować stan urządzeń oraz najnowsze trendy i w miarę możliwości modernizować produkcję. Tam, gdzie nie jest to możliwe ze względów technologicznych lub finansowych, warto skorzystać ze wsparcia zewnętrznych podmiotów, takich jak oferujące frezowanie CNC. Katowice czy kraśnik, wszędzie znajdziesz zakłady gotowe do podjęcia współpracy. Wykonają one część procesów i dostarczą do Ciebie półprodukty.